COLLECTEN


Tijdens alle vieringen in onze Nicolaaskerk wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de vele onkosten die zich in onze geloofsgemeenschap en parochie voordoen.

Ook wordt er periodiek extra gecollecteerd voor de door het Bisdom voorgeschreven collectes.
Deze zijn opgenomen in het collecterooster.

Tijdens uitvaartdiensten wordt eveneens gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas. Voor het bedrag van de opbrengst worden, ter nagedachtenis aan de overledene, misintenties naar keuze van de nabestaanden afgelezen.

De collectes worden uitgevoerd door een aangewezen groep collectanten, onder leiding van de coördinator Dineke Burghouts.

Hieronder vindt u de collecte-opbrengsten van de afgelopen maand.


Datum
Opbrengst
7 april
€   243,05
14 april
€   328,95
18 april-Witte donderdag
€     66,35
20 april-Paaswake
€   235,45
20 april-Vastenactie
€   162,24
21 april-Hoogmis
€   402,75
21 april-Vastenactie
€   410,45
22 april-2e Paasdag
€     88,30
22 april-Bingo
€   665,00
28 april
€   248,15
MOV-bus Vastenactie
€   386,20
Meermin
€     78,10

Wij danken u voor uw steun!