De Locatieraad

 

 

Locatieraad RK Nicolaasparochie

De Locatieraad houdt zich bezig met het besturen/beheren van alle zaken en aangelegenheden betreffende de lokale geloofsgemeenschap.

De Locatieraad doet dit onder verantwoordelijkheid van het centrale bestuur van de RK Heilige Franciscusparochie.

Als afgevaardigden hebben vanuit de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Edam, afwisselend Simon Ruitenberg en Calixte Veerman als lid een plaats in het parochiebestuur.


De Locatieraad van de RK Nicolaaskerk Edam bestaat op dit moment uit vier personen. Kapelaan Tesfay maakt daarnaast als Pastoraal leider van de Geloofsgemeenschap deel uit van de Raad.

Daarnaast wordt de Locatieraad ondersteund door een ledenadministrateur en een bouwkundig adviseur.

  


Voorzitter:

Calixte Veerman

 

tel. 06-10255468

Secretaris:

Nico van Straalen

 

tel. 06-50921952

Budgetbeheerder:

Toon Ebbers

 

tel. 06-46051330

Bouwkundige:

Ludo Voorn

 

tel. 06-85188742

Ledenadministrateur:

Ria Ruck

 

tel. 06-48012230

 PREVENTIEBELEID SEKSUEEL MISBRUIK EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG


Als parochie Heilige Franciscus volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid