Rooster misintenties8-9 februari
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Jan en Afra Burghouts-Brinkkemper
Nel de Lange Runderkamp, Ria en overleden ouders de Lange-van der Pal
Henk Wessels
Gerard van Rijn
Henk Ottenhof en overleden familie Ottenhof - Günther
Elias Sada, Daad Haloel en Boelos Samaan
Els Knook – van de Nes


15-16 februari
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden


22-23 februari
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
overleden familie Van der Waart-Beuvens
overleden ouders Ruitenberg-Komen en overleden broers en zussen
Peter Kraakman en familie Bleeker


29 feb – 1 mrt
overleden familie de Vries-de Vries
Theo en Joop Stevens en overleden familie Stevens-de Jong
Joop Snoek
levende en overleden familie Kerstholt-Borgelt en hun vrienden
Hennie Guit-Jorritsma en overleden familie
Catharina Divera Nibbering-Klijn
Bart Veenboer
Henk Keijzer
Staat de door u opgegeven misintentie er niet bij? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.


Opgave misintenties 
De misintenties worden verzorgd door het parochiesecretariaat. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opgave voor misintenties bij voorkeur in de bus voor ideeën/misintenties achter in de kerk te deponeren. Via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie mag natuurlijk ook. Betaling door bijvoeging van bedrag in gesloten enveloppe of per bank op rekeningnummer 58.87.35.973 ten name van RK Kerkbestuur Nicolaasparochie. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende formulier: opgavenformulier misintenties 2020 . Klik op de blauwe tekst en het formulier wordt gedownload.