Onze opdracht is:
Christus beter te leren kennen en Hem beter bekend te maken.
Daartoe:

  • Vernieuwen en verdiepen wij de vieringen van de sacramenten in onze parochie door ons persoonlijke en gemeenschappelijke geloof te bevorderen en steeds levend te houden,
  • Geven wij geloofsvorming aan alle katholieken, zodat zij hun geloof in Jezus Christus met vreugde en enthousiasme kunnen beleven en ook met anderen willen delen,
  • Ontwikkelen en houden wij in stand voor onze parochiemedewerkers een doeltreffende en gezonde pastorale leiding, zodat zij de kerk in Edam kunnen opbouwen en dienen,
  • Willen wij onze jonge mensen verwelkomen, bemoedigen en overal in ons kerkelijk leven inzetten om hen in staat te stellen in onze moderne wereld leerlingen van Jezus Christus te worden,
  • Om goede medewerkers te worden en om te groeien op onze levenslange tocht naar de heiligheid van het leerling-zijn van Jezus Christus.
  • Kapelaan Tesfay T. Zigta

    kapelaan@parochieedam.nl

    Tel. 06-85340570