Heilige Franciscus > Edam Ilpendam Monnickendam
 


NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP


 

  SACRAMENTSPROCESSIE
Zondag 2 juni, Sacramentsdag, organiseert de Nicolaaskerk weer een Sacramentsprocessie door de straten van oud-Edam, vertrek 12 uur. Vanaf de kerk, Voorhaven 124, lopen we via Achterhaven, Grote Kerkstraat, Brouwersgracht, Bierkade, Jan van Wallendalplein, Lingerzijde en Spui, begeleid door muziek. Bij 5 staties houden we halt voor een korte overdenking en samenzang. Iedereen, katholiek of niet, jong of oud, Edammer of buitenpoorter, is uitgenodigd mee te lopen met deze unieke gebeurtenis.
KERSTCONCERTEN
Afgelopen weken is onze kerk drie keer het toneel geweest van een Kerstconcert: Edams Mannenkoor Excelsior met de Zangertjes van Volendam, Zang Edam en de Stembent. Elk concert trok zijn eigen publiek en had zijn eigen sfeer. We zijn als Nicolaaskerk blij dat we de Edamse koren en muziekverenigingen op deze manier een podium kunnen bieden met een sfeervolle ambiance en uitstekende akoestiek. De locatieraad bedankt de vele vrijwilligers die het vuur uit hun sloffen hebben gelopen bij de inrichting van de kerk, de opbouw en afbraak van de podia en de verzorging van de catering.

Stembent


Zang Edam


Mannenkoor Excelsior en de Zangertjes van VolendamDe Edamse koren

Stembent & Edams Mannenkoor Excelsior

geven op zondag 17 december 2023 een

Kerstmatinee

In de R.K. H. Nicolaaskerk, Voorhaven 124 Edam

Inlopen vanaf 15:45 uur
Aanvang optreden: 16:00 uur
Pauze met warme chocolademelk
Einde omstreeks 17:30 uur

Beide koren worden begeleid door Roland Bosma
De koren zingen zowel afzonderlijk als samen

Toegang is gratis, er is een collecte (eventueel ook digitaal) bij de uitgang.

De matinee-uitvoering is niet alleen gericht op volwassenen, maar ook op ouders met kinderen. Kom met uw kinderen en proef de spannende sfeer van levende muziek en de sfeervol verlichte kerk met de Kerststal, terwijl het buiten donker wordt.


PAROCHIËLE ONDERSCHEIDINGEN VOOR GENEVIÉVE WIEFERINK EN TOON EBBERS
Bij de viering van Christus Koning op 26 november in de RK Nicolaaskerk Edam, werden Geneviève Wieferink en Toon Ebbers in het zonnetje gezet. Beiden ontvingen een parochiële onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de kerk. Geneviève is al heel lang actief in de onderhoudsploeg, de bloemengroep, als koster en acoliet en zo nodig ook in de koffieploeg. Ze was een drijvende kracht in de werkgroep die vorig jaar het 175-jarige bestaan van de kerk organiseerde, met een Sacramentsprocessie en een expositie van kerkschatten. Toon Ebbers is een bescheiden persoon die veel werk verrichtte achter de schermen. Hij was meer dan 10 jaar lid van het parochiebestuur en de locatieraad, budgetbeheerder en coördinator van uitvaarten. Sinds dit voorjaar heeft Toon zijn taken voor de Nicolaaskerk neergelegd. Locatieraadvoorzitter Hans Ruck maakte de keuze bekend in een warme toespraak. Kapelaan Mario spelde de onderscheidingen op en benadrukte nog eens hoe belangrijk de vrijwilligers zijn voor het reilen en zeilen in de kerk. De kerk is intens blij met zulke vrijwilligers!


PETROS BERGALEZING 24 NOVEMBER

Poster


De mystiek van Titus Brandsma

Petros Bergalezing door prof.dr. Inigo Bocken met muzikale intermezzo’s door Luis da Rosa, pianist.

Vrijdag 24 november 19:30 – 21:30 uur

Programma:

19:15 uur inloop

19:30 uur Aanvang lezing

20:00 uur Muzikaal intermezzo

20:15 uur Pauze met koffie

20:30 uur Muzikaal vervolg

21:00 uur Vervolg lezing, vragen en discussie

H. VORMSEL 27 JULI
 
Op 27 juli werd in onze kerk het H. Vormsel voltrokken van Séra Conté en Lowen Lefebvre, die op 30 augustus in Monnickendam getrouwd zijn. Op de foto staan ze met de ouders van Séra.SACRAMENTSPROCESSIE 11 JUNI

Op 11 juni vierde de RK Nicolaaskerk het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament met een processie. Wij hebben sinds vorig jaar dit gebruik weer in ere hersteld. Voorafgegaan door een doedelzakspeler en tamboer liep de stoet, waaraan zo’n 60 mensen meededen, door de straten van Edam.
De monstrans werd afwisselend gedragen door kapelaan Mario Agius, kapelaan Mariusz Momot, diaken Henk Bak en diaken Thom van de Woude, onder een baldakijn en geflankeerd met flambouwen. Het weer werkte erg mee.
Edam is een van de weinige plekken in Nederland waar de processietraditie weer is opgepakt. Het was een sfeervolle en waardige gebeurtenis, die de aandacht trok van vele Edammers en toeristen en die goed past bij het historisch centrum van Edam.

(foto’s: Marianne Klok)
FAMILIEVIERING 29 MEI

Maandag Tweede Pinksterdag vierden wij de Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk, in een familieviering om 10 uur. Celebrant was Kapelaan Mario. Het Nicolaaskoor zong o.l.v. Koos Klok, met pianobegeleiding van Lisette van Oosterom. Kinderen/jongeren hebben gelezen, offergaven naar het altaar gebracht en gecollecteerd. Het dankwoord was: Maria, wij danken u ...dat u ons Jezus heeft gegeven, dat u ook onze moeder bent, dat u altijd heeft gedaan wat God u vroeg, dat u ons naar Jezus brengt, dat u ons troost bij verdriet, dat u ons beschermt, dat u voor ons bidt, dat u ons uw woorden tegen God leert: 'Mij geschiede naar Uw Woord.' Na de mooie Heilige Mis was een gezellige Pinksterbingo voor de gezinnen, in De Ontmoeting, met top-bingomaster Nathan van der Made.

Op de foto zie je kapelaan Mario Agius tijdens de viering in gesprek met de kinderenUITNODIGING

Sacramentsprocessie door de straten van oud Edam
zondag 11 juni, 12:00 – 13:00 uur

processie

Vorig jaar werd in Edam voor het eerst sinds mensenheugenis een Sacramentsprocessie gehouden, ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Nicolaaskerk. Het beviel zo goed dat de RK-geloofsgemeenschap er een traditie van wil maken. Het is een oud gebruik van de katholieke kerk om op Sacramentsdag met het Allerheiligste in een monstrans, onder een baldakijn, geflankeerd door flambouwen en vaandels, in optocht over straat te lopen. Dit jaar zullen een doedelzakspeler en een tamboer de processie muzikaal begeleiden.

Zo’n processie wordt maar op een paar plaatsen in Nederland gedaan. Het sfeervolle oude centrum van Edam is er bij uitstek geschikt voor. Iedereen kan meelopen.

Vertrek om 12 uur vanaf de RK Nicolaaskerk, Voorhaven 124.
Route: Voorhaven, Heerenstraat, Achterhaven, Eilandsgracht, Breestraat, Grote Kerkstraat, Grote Kerk, J.C. Brouwergracht, Bierkade, Kapsteeg, Jan van Wallendalplein, Molensteeg, Lingerzijde, OLV Kerk, Kleine Kerkstraat, Spui, Voorhaven, RK Nicolaaskerk

Informatie: secretarisnicolaaskerkedam@outlook.com
VERKLARING VAN KERKBESTUUR PAROCHIE VOLENDAM


16 mei 2023

Wij zijn op de hoogte gesteld van een onderzoek van de politie waarin een kerkelijk medewerker van onze parochie betrokken is. Natuurlijk zijn wij daar heel erg van geschrokken.

Omwille van de privacy van betrokkenen en op verzoek van de politie en het Openbaar Ministerie kunnen we verder geen informatie geven over dit onderzoek. Wel heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam besloten om de kerkelijk medewerker hangende het onderzoek te schorsen totdat de toedracht en de uitkomst van het onderzoek duidelijk zijn. Ook bevindt de medewerker zich inmiddels buiten Volendam.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het onderzoek zorgvuldig gebeurt en hopelijk antwoorden zal geven op de vragen die bij iedereen leven.

Mocht u informatie hebben die relevant zou kunnen zijn voor de politie, dan kunt u die delen via tel. 0900-8844. Wij willen u verzoeken geen direct contact met de kerkelijk medewerker op te nemen.

Wanneer u wordt benaderd door de media dan kunt u doorverwijzen naar Jan-Willem Wits, die als perswoordvoerder namens het bisdom en onze parochie optreedt. Hij is bereikbaar op tel. 06-131 621 36 of janwillemwits@gmail.com. U kunt zijn contactgegevens ook met de media delen.

Enkele priesters zijn bereid gevonden om naar vermogen te assisteren bij de vieringen.

Ongeacht de uitkomsten van het onderzoek realiseren wij ons dat dit bericht bij veel mensen de nodige vragen en emoties oproept. Wij kunnen nu niet meer dan vragen om uw begrip dat wij op dit moment niet veel kunnen zeggen, hoe onbevredigend dat ook is. Ons streven is het aan u te laten weten zodra er meer informatie beschikbaar is. Wij hopen dat er in de komende tijd meer ruimte ontstaat om het gesprek met iedereen in onze parochie en de Volendamse gemeenschap aan te gaan.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE-VIERING ZONDAG 14 MEI EDAM

EHC
In de RK H. Nicolaaskerk was zondag jl. de Eerste Heilige Communieviering met communicanten:
Aeryn de Beijer,
Damian Grochowski (uit Monnickendam),
Isabelle Westerhof (via Ilpendam),
Julia Visser, 
Lynn Jonk,
Michelle de Jong en
Zena Burghouts.


Voor de eerste maal mochten de kinderen de Heilige Hostie - het Lichaam van Christus - ontvangen. Hiertoe hadden ze in de week vóór de viering het Sacrament van de Biecht ontvangen.

Celebrant was Kapelaan Mario Agius, lectrice Alie Ettema, begeleiders in de viering John Buikman en Judith van der Made, misdienaars Thije, Jasmijn en Yannick: broers en zus van Michelle en misdienaar Julia Westerhof, zus van Isabelle. Het orgel werd bespeeld door Paul Tijink (uit Ilpendam) die ook het gelegenheidskoor begeleidde. Lindag Buijs heeft de foto’s gemaakt.

De kerk was prachtig versierd met o.a. wit/groene bogen en wit/gele bloem-vlinderstrikken aan de banken. In processie kwamen de misdienaars met het Kruisbeeld, communicanten, begeleider, lectrice en kapelaan naar het altaar. De doopkaarsen van de communicanten werden aan de Paaskaars aangestoken door kapelaan Mario en de kinderen brachten ze bij het Heilig Hartbeeld.

In plaats van de schuldbelijdenis besprenkelde de kapelaan ieder met wijwater, ter herinnering aan ons Doopsel. Tijdens de preek vroeg kapelaan Mario de communicanten naar voren. Hij stelde hen vragen en vertelde over God.  Offergaven werden door communicanten vanuit achter in de kerk naar het altaar gebracht. Communicanten mochten veel lezen.

Op het moment van de Heilige Communie mochten eerst de communicanten Jezus ontvangen in de Heilige Hostie; daarna hun ouders, broers en zussen en anderen. Het is een ontroerend en eerbiedig moment als kinderen voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de Heilige Communie. Tijdens de Communie werd gezongen door het Gelegenheidskoor; ook enkele koorzangers uit Ilpendam zongen een lied, op verzoek van Eveline, moeder van Isabelle. De communicanten zongen met begeleiding van Paul en van Geertje, moeder van Julia, het lied: Dank U voor deze nieuwe morgen.

Op het eind van de viering zetten de communicanten een witte roos bij Maria en zij zongen het Marialied 'Te Lourdes op de bergen'. Aeryn speelde Amazing Grace op de accordeon. De communicanten brachten hun foto naar het Sacramentenbord. Kapelaan Mario deelde EHC-oorkondes en cadeaus uit: een handgemaakte felicitatiekaart en een Kruisbeeld. Eerder hadden zij een Kinderbijbel ontvangen.

De moeders van de communicanten ontvingen een boeketje t.g.v. Moederdag en Gabriel Hannawi - die graag naar de Wereldjongerendagen in Lissabon wil, bood kaarsen en wijn aan ter sponsoring.

Tenslotte dank aan iedereen die niet met name is genoemd, maar heeft bijgedragen aan een mooie viering. De foto is gemaakt door Gertjan Burghouts.

Greetje Snoek
PASEN
Na een vrolijke Palmzondag vierden we de Goede Week en de Paasdagen met een voetwassing op Witte Donderdag, een Kruisweg en Kruisverering op Goede Vrijdag, een indrukwekkende Paaswake met het Nicolaaskoor, een drukbezochte viering op het Hoogfeest van Pasen, opgeluisterd door St. Caecilia en op 2e Paasdag een familieviering met toediening van het H. Doopsel aan drie kinderen. De foto’s geven enkele sfeerimpressies.
MEER FOTO'S EN FILM SACRAMENTSPROCESSIE 19 JUNI

Door op de volgende links te klikken, vindt u nog meer foto's van de processie gemaakt door Klaas Hansen en Jur Giphart. Ook vindt u een link die een film start van de processie, gemaakt door Kees van der Put. U bekijkt deze film via YouTube

Foto's van de processie gemaakt door Klaas Hansen


Foto's van de processie gemaakt door Jur Giphart

Film van de processie gemaakt door Kees van der Put

SACRAMENTSPROCESSIE 19 JUNI
Hierbij vindt u een aantal foto's van de Sacramentsprocessie zoals die is gehouden op 19 juni 2022 ter gelegenheid van 175 jaar kerkwijding  van de Nicolaaskerk. Voor alle foto's die zijn gemaakt door Marsha Sandstra, KLIKT U HIER.

processie

processie

processie

processie

processie

processie
SAMENKERK
samenkerk
Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen  op je smartphone, ipad, tablet of computer op
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN

Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd.