Heilige Franciscus > Edam Ilpendam Monnickendam
 


NIEUWS VANUIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP


 

  VERKLARING VAN KERKBESTUUR PAROCHIE VOLENDAM

16 mei 2023

Wij zijn op de hoogte gesteld van een onderzoek van de politie waarin een kerkelijk medewerker van onze parochie betrokken is. Natuurlijk zijn wij daar heel erg van geschrokken.

Omwille van de privacy van betrokkenen en op verzoek van de politie en het Openbaar Ministerie kunnen we verder geen informatie geven over dit onderzoek. Wel heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam besloten om de kerkelijk medewerker hangende het onderzoek te schorsen totdat de toedracht en de uitkomst van het onderzoek duidelijk zijn. Ook bevindt de medewerker zich inmiddels buiten Volendam.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het onderzoek zorgvuldig gebeurt en hopelijk antwoorden zal geven op de vragen die bij iedereen leven.

Mocht u informatie hebben die relevant zou kunnen zijn voor de politie, dan kunt u die delen via tel. 0900-8844. Wij willen u verzoeken geen direct contact met de kerkelijk medewerker op te nemen.

Wanneer u wordt benaderd door de media dan kunt u doorverwijzen naar Jan-Willem Wits, die als perswoordvoerder namens het bisdom en onze parochie optreedt. Hij is bereikbaar op tel. 06-131 621 36 of janwillemwits@gmail.com. U kunt zijn contactgegevens ook met de media delen.

Enkele priesters zijn bereid gevonden om naar vermogen te assisteren bij de vieringen.

Ongeacht de uitkomsten van het onderzoek realiseren wij ons dat dit bericht bij veel mensen de nodige vragen en emoties oproept. Wij kunnen nu niet meer dan vragen om uw begrip dat wij op dit moment niet veel kunnen zeggen, hoe onbevredigend dat ook is. Ons streven is het aan u te laten weten zodra er meer informatie beschikbaar is. Wij hopen dat er in de komende tijd meer ruimte ontstaat om het gesprek met iedereen in onze parochie en de Volendamse gemeenschap aan te gaan.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE-VIERING ZONDAG 14 MEI EDAM

EHC
In de RK H. Nicolaaskerk was zondag jl. de Eerste Heilige Communieviering met communicanten:
Aeryn de Beijer,
Damian Grochowski (uit Monnickendam),
Isabelle Westerhof (via Ilpendam),
Julia Visser, 
Lynn Jonk,
Michelle de Jong en
Zena Burghouts.


Voor de eerste maal mochten de kinderen de Heilige Hostie - het Lichaam van Christus - ontvangen. Hiertoe hadden ze in de week vóór de viering het Sacrament van de Biecht ontvangen.

Celebrant was Kapelaan Mario Agius, lectrice Alie Ettema, begeleiders in de viering John Buikman en Judith van der Made, misdienaars Thije, Jasmijn en Yannick: broers en zus van Michelle en misdienaar Julia Westerhof, zus van Isabelle. Het orgel werd bespeeld door Paul Tijink (uit Ilpendam) die ook het gelegenheidskoor begeleidde. Lindag Buijs heeft de foto’s gemaakt.

De kerk was prachtig versierd met o.a. wit/groene bogen en wit/gele bloem-vlinderstrikken aan de banken. In processie kwamen de misdienaars met het Kruisbeeld, communicanten, begeleider, lectrice en kapelaan naar het altaar. De doopkaarsen van de communicanten werden aan de Paaskaars aangestoken door kapelaan Mario en de kinderen brachten ze bij het Heilig Hartbeeld.

In plaats van de schuldbelijdenis besprenkelde de kapelaan ieder met wijwater, ter herinnering aan ons Doopsel. Tijdens de preek vroeg kapelaan Mario de communicanten naar voren. Hij stelde hen vragen en vertelde over God.  Offergaven werden door communicanten vanuit achter in de kerk naar het altaar gebracht. Communicanten mochten veel lezen.

Op het moment van de Heilige Communie mochten eerst de communicanten Jezus ontvangen in de Heilige Hostie; daarna hun ouders, broers en zussen en anderen. Het is een ontroerend en eerbiedig moment als kinderen voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de Heilige Communie. Tijdens de Communie werd gezongen door het Gelegenheidskoor; ook enkele koorzangers uit Ilpendam zongen een lied, op verzoek van Eveline, moeder van Isabelle. De communicanten zongen met begeleiding van Paul en van Geertje, moeder van Julia, het lied: Dank U voor deze nieuwe morgen.

Op het eind van de viering zetten de communicanten een witte roos bij Maria en zij zongen het Marialied 'Te Lourdes op de bergen'. Aeryn speelde Amazing Grace op de accordeon. De communicanten brachten hun foto naar het Sacramentenbord. Kapelaan Mario deelde EHC-oorkondes en cadeaus uit: een handgemaakte felicitatiekaart en een Kruisbeeld. Eerder hadden zij een Kinderbijbel ontvangen.

De moeders van de communicanten ontvingen een boeketje t.g.v. Moederdag en Gabriel Hannawi - die graag naar de Wereldjongerendagen in Lissabon wil, bood kaarsen en wijn aan ter sponsoring.

Tenslotte dank aan iedereen die niet met name is genoemd, maar heeft bijgedragen aan een mooie viering. De foto is gemaakt door Gertjan Burghouts.

Greetje Snoek
PASEN
Na een vrolijke Palmzondag vierden we de Goede Week en de Paasdagen met een voetwassing op Witte Donderdag, een Kruisweg en Kruisverering op Goede Vrijdag, een indrukwekkende Paaswake met het Nicolaaskoor, een drukbezochte viering op het Hoogfeest van Pasen, opgeluisterd door St. Caecilia en op 2e Paasdag een familieviering met toediening van het H. Doopsel aan drie kinderen. De foto’s geven enkele sfeerimpressies.

KERSTFILM COMPLEET
Zondag 8 januari, tijdens het Hoogfeest van Driekoningen, is de complete kerstfilm  in de kerk vertoond (zie bericht hieronder).
Maar heeft u dit gemist, geen probleem, klik op de link en u kunt de hele kerstfilm hier terugzien: KERSTFILM COMPLEET . De film is zeker de moeite waard en we wensen u veel kijkplezier!
ZEGENING NICOLAASBEELD

Op zondag 27 november is het Nicolaasbeeld gezegend door kapelaan Agius. Het beeld hebben we op 30 oktober gekregen van de Maria en Vincentiusparochie in Volendam, als geschenk bij het 175-jarig bestaan van onze kerk. Het is vervolgens in processie naar de Ontmoeting gedragen waar het een plek heeft in de hoek van de versterker.

KERSTFILM
Afgelopen zondag is het eerste deel van de Kerstfilm gepresenteerd in de kerk. Deze film is een initiatief van de werkgroep Familievieringen in samenwerking met Linda Buijs, grafisch vormgever en afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie.

Helaas waren er technische problemen waardoor er geen geluid was. Daarom heeft u hier de gelegenheid om de film (deel 1) alsnog te bekijken. U hoeft alleen op de link (Kerstfilm) te klikken en dan opent de film zich op YouTube: KERSTFILM

Het is zeker de moeite waard al was het alleen al om het mooie spel van de kinderen uit onze parochie.

We wensen u veel kijkplezier.
Namens de werkgroep Familievieringen
NICOLAAS, BRUGGENBOUWER TUSSEN OOST EN WEST

Waar komt Sinterklaas vandaan?
Nicolaaslegendes in de Petros Bergalezing door Marcus Vankan

In 2010 is de Nicolaaskerk in Edam onder de stimulerende leiding van pastoor Petros Berga begonnen met het organiseren van een jaarlijkse lezing op het snijvlak van kerk en maatschappij. Intussen zijn al heel wat bekende Nederlanders gepasseerd, o.a. Jan Slagter, Hella van de Wijst en Mona Keijzer.

Vankan

Op vrijdag 18 november werd de lezing verzorgd door Marcus Vankan, kenner van de H. Nicolaas en schrijver van het boek “Heilige Nicolaas, bruggenbouwer tussen Oost en West”. Het is een standaardwerk, met alle legendes die in de loop van de eeuwen aan Nicolaas zijn toegeschreven.

Nicolaas was rond het jaar 300 bisschop van Myra, een plaats dichtbij het huidige Demre in het zuidwesten van Turkije. In het jaar 1087 is zijn gebeente verplaatst naar Bari in Italië, waar de relieken nog steeds vereerd worden. Nicolaas was sinds jaar en dag de meest populaire heilige in katholieke kringen. Ondanks Luthers afwijzing bleef Sinterklaas ook populair in protestantse kring en kwam hij als Santaclaus in Noord-Amerika terecht.

Een van de legendes vertelt hoe Nicolaas ontdaan was toen hij hoorde dat een arm gezin niet goed voor hun drie dochters kon zorgen. Ze liepen kans om als prostituee de kost te moeten verdienen. Maar Nicolaas gooide stiekem drie klompjes goud door het raam zodat de meisjes veiliggesteld werden. Uit dit verhaal is de traditie voortgekomen van de goedheiligman als gulle gever.

Nicolaas werd vaak afgebeeld samen met een zwarte persoon die rammelde met een ketting en de kinderen schrik aanjoeg. Die figuur stelde de duivel voor. Het idee was dat het goede en het kwade altijd samengaan maar dat de goede Nicolaas het kwade bedwong. Later is daaruit de figuur van Zwarte Piet ontstaan, waar we nu weer afscheid van nemen vanwege de associatie met de slavernij die er, onder invloed van het kinderboek met platen van Jan Schenkman, in de negentiende eeuw aan toegevoegd is.

Marcus Vankan is een onuitputtelijke bron van geschiedkundige feiten en legendes over de Heilige Nicolaas. In zijn lezing wist hij alle gebeurtenissen en jaartallen op te dissen in een mooi en vloeiend verteld historisch overzicht, van Myra tot Bari, van Constantinopel tot Rome, van Zwitserland tot Duitsland, alle Nicolaastradities werden behandeld. De Petros Bergalezing was een genot om aan te horen.

Koos Lisette

Als muzikale omlijsting van de lezing trad het duo Lisette van Oosterom en Koos Klok op. Ze speelden bekende stukken van Handel, Haydn, Bach en Dvorak, op piano en saxofoon, die erg mooi klonken in de Nicolaaskerk.

Foto Vankan: Nico van Straalen, Foto Lisette en Koos: Nienke Klok
MEER FOTO'S EN FILM SACRAMENTSPROCESSIE 19 JUNI

Door op de volgende links te klikken, vindt u nog meer foto's van de processie gemaakt door Klaas Hansen en Jur Giphart. Ook vindt u een link die een film start van de processie, gemaakt door Kees van der Put. U bekijkt deze film via YouTube

Foto's van de processie gemaakt door Klaas Hansen


Foto's van de processie gemaakt door Jur Giphart

Film van de processie gemaakt door Kees van der Put

SACRAMENTSPROCESSIE 19 JUNI
Hierbij vindt u een aantal foto's van de Sacramentsprocessie zoals die is gehouden op 19 juni 2022 ter gelegenheid van 175 jaar kerkwijding  van de Nicolaaskerk. Voor alle foto's die zijn gemaakt door Marsha Sandstra, KLIKT U HIER.

processie

processie

processie

processie

processie

processie
SAMENKERK
samenkerk
Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen  op je smartphone, ipad, tablet of computer op
KERKDIENST GEMIST - NU THUIS DE MIS BIJWONEN

Via Kerkdienst Gemist kunt u nu voortaan de mis direct thuis beluisteren. Ook kunt u de mis nog eens terug luisteren. Klik op de volgende link: KERKDIENST GEMIST en u wordt automatisch doorgestuurd.