Rooster

Gegevens voor dienstenrooster december – januari, H. Nicolaaskerk Edam


Zondag 6 december 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Diaken Th. van de Woude

Zondag 13 december 10:00 uur
Woord- en Communieviering
Diaken H. Bak

Zondag 20 december 10:00 uur
Eucharistieviering
Kapelaan M. Agius

Donderdag 24 december 21:00 uur
ALS GEVOLG VAN HET BESLUIT VAN DE NEDERLANDSE BISSSCHOPPEN-CONFERENTIE KOMT DEZE VIERING TE VERVALLEN. VOOR MEER INFORMATIE VERWIJZEN WE U NAAR HET BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM

Vrijdag 25 december 10:00 uur
Hoogmis Kerstmis
Kapelaan M. Agius
Koorzang door klein-Caecilia

Zaterdag 26 december 10:00 uur
Tweede Kerstdag, Woord- en Communieviering
Diaken Henk Bak

Zondag 27 december 10:00 uur
Feest H. Familie
Herdertjesmis
Kapelaan A. Goos

Donderdag 31 december 16:00 uur
Oudjaar, Woord- en Communieviering
Diaken Th. Van de Woude

Vrijdag 1 januari 10:00 uur
Nieuwjaarsviering
Kapelaan Agius
Muziek: Lisette en Koos

Zondag 3 januari 10:00 uur
Hoogfeest Driekoningen/Openbaring van de Heer - familieviering
Kapelaan Goos

Zondag 10 januari 10:00 uur
Eucharistieviering
Kapelaan Agius

Zondag 17 januari 10:00 uur
Eucharistieviering
Kapelaan H. Versteeg

Zondag 24 januari 10:00 uur
Oecumenische dienst Raad van Kerken

Zondag 31 januari 10:00 uur
Eucharistieviering
Deken Marcelo Salāo Rocha