Rooster Vieringen


Datum

Tijd

Voorganger

Bijzonderheid

5 sept

10.00 uur

Pastoor P. Stomph

Eucharistieviering

12 sept

10.00 uur

Kapelaan M. Agius


Eucharistieviering,
koor Klein Caecilia

19 sept

10.00 uur

Kapelaan H. Versteeg

Eucharistieviering,

koor Klein Caecilia

26 sept

10.00 uur

Diaken J. Tol en
Dominee H. Reedijk


Oecumenische dienst
in Grote Kerk

3 okt

10.00 uur

 Pater R. Hoogenboom

St. Franciscusviering (wereld-dierendag),

koor leden Nicolaaskoor