Pastoraal Woord´…Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan´…(Lk. 24, 6)

Beste mensen,
We hebben dit jaar de vastentijd en de Paasdagen anders ervaren.
Helaas konden we die tijden waarin wij probeerden ons toe te leggen op gebed en goede werken ten voorbereiding van Pasen niet gezamenlijk bij elkaar in onze kerk vieren vanwege de afstandsregel van 1½ m. om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Maar toch hebben we wel de mogelijkheden gehad en nog steeds om naar diverse vieringen en kruisweg gebeden te kijken en stil te staan bij het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus die via live stream worden uitgezonden.
Naast de paastijd zijn we nu in de meimaand die ook een Mariamaand genoemd wordt.
In deze meimaand gaat onze aandacht steeds weer naar Maria.
Naast belangrijke dagen als Pasen, Hemelvaart en Pinksteren staat Maria centraal in de kerk.
Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria.
In alle kerken worden de rozenkrans gebeden. Maar dit jaar nog moet we thuis bidden.
Maria is voor ons een voorbeeld van Godsvertrouwen vooral in moeilijke tijden.
We kunnen ons de woorden van Maria op het bruiloftsfeest van Kana: “Ze hebben geen wijn meer”, eigen maken en tot Jezus zeggen ‘Er lukt niets tegen dit virus, alles is in uw hand, Heer ontferm over ons allen”.
Maria is ook nu ons voorbeeld, hoe wij in gebed God moeten naderen.
In alle bescheidenheid maakte Maria de nood bij de Heer bekend en wij mogen op dezelfde wijze onze zorg en onzekerheid bij God neerleggen.
Laat ons daarom met vertrouwen in de meimaand het rozenkrans bidden en daarbij
de voorspraak van Maria vragen.
Moge Maria, de Moeder van Jezus Christus, ons voorbeeld zijn in geloof en vertrouwen.

Ik wens u allen veel kracht, sterkte en geloof toe in deze moeilijke tijd en behoud van een goede gezondheid.

Kapelaan Tesfay